MSWDO Calendar of Events

Ilang kabahayan na naman ang napagkalooban ng Tanggapan ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapaunlad ng materyales para sa pagpapagawa ng kanilang sariling palikuran o CR. Ito ay sa pamamagitan ng isang resolusyon ng Barangay mula sa San Andres at San Juan na humihiling o nagrerequest na mabigyan ng mga sumusunod na materyales:

1. Toilet Bowl
2. White Sand
3. Gravel
4. 10mm SDB
5. Ordinary Plywood
6. PVC Pipe Black
7. CHB
8. Cement Lumber

PERSONS WITH DISABILITY

At para naman sa mga taong may Kapansanan, napagkalooban ng Tanggapan ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapa-unlad ang isa na naming Malvareño ng isang wheelchair para sa kanyang maayos at tuluyang paggaling.

SOCIAL PENSION (SOC PEN)

222 Senior Citizen Beneficiaries ng Social Pension ang nakatanggap ng halagang 1,500.00 mula sa Tanggapan ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapa-unlad naganap noong July 27, 2016. May ilang Senior Citizen ang walang kapasidad na makalakad upang magtungo sa Munisipyo upang personal na makuha ang halagang 1,500.00. Ito ay dinala ng personal sa kanilang sariling tahanan ng mga tauhan ng MSWDO, TREASURER at OSCA.